Regulamin logo.agp.pl

  • Logo musi być zapisane w jednym z następujących formatów: .JPEG, .PNG, .GIF, .GD i .GD2
  • Logo nie może być mniejsze niż 50x50 pikseli
  • Zalecanym rozmiarem logotypu jest 500x500 pikseli
  • Logo nie powinno posiadać transparentnego tła
  • Prawa do logotypu muszą należeć do osoby dodającej je do serwisu, lub osoba ta musi mieć prawo rozporządzania prawami do obrazka
  • Nie można dodawać obrazków o treści obscenicznej lub stojącej w konflikcie z polskim prawem.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia bez ostrzeżenia każdego logotypu, który nie spełnia powyższych warunków.
  • Link zawierający się w logo musi prowadzić do istniejącej strony internetowej odpowiadającej opisowi strony i obrazkowi.
  • Opis strony musi odpowiadać prawdziwej jej zawartości
  • Dodawanie loga jest darmowe